Lietošanas noteikumi

Lietotājs – privātpersona vai juridiska persona, kas ievieto sludinājumus UNITY.lv.
Sludinājumu un izsoļu serviss UNITY.lv paredzēts lojālu lietotāju sludinājumu ievietošanai un turpmākai publicēšanai internetā . 
Ievietojot sludinājumu vai izsoli UNITY.lv, lietotājs piekrīt UNITY.lv lietošanas noteikumiem. 
Ievietojot sludinājumu vai izsoli UNITY.lv, lietotājs piekrīt, ka lietotāja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar LV likumdošanu. 
Ja UNITY.lv nav pieejams ilgāku laiku, sludinājumu un izsoļu publikācijas termiņi attiecīgi tiek pagarināti, izņemot gadījumus, kad UNITY.lv nav pieejams atsevišķu interneta provaideru vainas dēļ. 
Sludinājuma un izsoles termiņa izmaiņas pēc publikācijas nav iespējamas. 
UNITY.lv reģistrētie lietotāji piekrīt saņemt reklāmas ziņas uz saviem reģistrētajiem e-pastiem. 

Izsoles

UNITY.lv reģistrētie lietotāji var pievienot izsoles lai citi reģistrētie lietotāji varētu patirgoties/pacīnīties par konkrēto preci.
Izsoles ievietotājam ir jānosaka izsoles sākuma un gala cena, kā arī velamās/mazākās likmes lielums.
Par veiksmīgi noslēgtu izsoles darījumu lietotājs saņem reitinga punktus, kuri ir domāti savas uzticamības citiem apliecināšanai.
Ja izsole no lapas tiek dzēsta ātrāk nekā ir beidzies tās sākotnējais termiņš, lietotajam tiek pazemināti reitinga punkti vai pat tā profils neatgriezeniski tiek dzēst no UNITY.lv
Izsolē nosolītās preces piegādes termiņu pārdevējs ar uzvarētāju norunā individuāli.

Izsolē nosolītās preces ir jāiegādājas 7 dienu laikā vai arī atsevišķi vienojoties ar pārdevēju.

Bezmaksas sludinājumi

UNITY.lv reģistrētie lietotāji par katru ievietoto sludinājumu vai izsoli saņem bonusa punktus, kurus pēctam var izmantot preču vai pakalpojumu apmaksai.

Sludinājumu satura noteikumi

Sludinājumi netiek pieņemti ( tiek izdzēsti ), ja:
Sludinājumā vai izsolē ir pretlikumīga, amorāla, apvainojoša, krāpnieciska informācija, teksts vai pievienotais attēls.
Sludinājums vai izsole ievietots neatbilstošā vai daļēji neatbilstošā UNITY.lv sadaļā.
Sludinājumā vai izsolē ir vispārīgs, nekonkrēts piedāvātā objekta vai pakalpojuma apraksts.
Sludinājuma vai izsoles objekts, pakalpojums vai reālā cena atšķiras no sludinājumā minētā.
Sludinājumam vai izsoles pievienotais attēls, neatbilst konkrētam piedāvājumam sludinājumā. Sludinājumam pievienots sliktas kvalitātes attēls.
Sludinājumā vai izsolē tiek pārkāptas autortiesības vai preču zīmju tiesības.
Sludinājuma vai izsoles teksts rakstīts citā valodā, izņemot latviešu, krievu vai angļu.
Par sludinājumu vai izsoli sūdzas daudz citu lietotāju.

Netiek pieņemti (tiek dzēsti) sludinājumi par kontrabandas un nelikumiīgas izcelsmes precēm, kā arī, ja sludinājumā par alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem (degvielu), nav norādītas speciālās atļaujas (licences) numurs un konkrēta uzņēmuma kontaktinformācija.

Kārtības noteikumi

Sludinājumu un izsoļu serviss UNITY.lv ir tiesīgs sniegt informāciju par lietotāju LR policijai, tiesu iestādēm un cietušajām personām pēc oficiāla pieprasījuma LR likumdošanas kārtībā.

Noteikumu izmaiņu kārtība

Sludinājumu un izsoļu servisa UNITY.lv lietošanas noteikumi var tikt mainīti, izmaiņas stājas spēkā no publikācijas brīža UNITY.lv lapā.