Latvija Atpakaļ

Sliktā stāvoklī gandrīz visi VUGD depo; nepieciešami papildus līdzekļi

Sliktā stāvoklī gandrīz visi VUGD depo; nepieciešami papildus līdzekļi

Otrdien, 14.februārī, Ministru kabineta(MK) sēdē tika izskatīts un pieņemts zināšanai Iekšlietu ministrijas informatīvais ziņojums par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam(VUGD) papildus nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbu un gatavību dažādām krīzes situācijām, glābjot cilvēku dzīvības un materiālās vērtības, informē Iekšlietu ministrija.

Šā brīža situācija liecina, ka VUGD esošais ugunsdzēsēju glābēju skaits ir nepietiekams, bet materiāli tehniskais nodrošinājums un depo ēkas ir morāli un fiziski novecojušas. Ir nepieciešams atjaunot VUGD autoparku, kā arī nepieciešama esošo depo telpu pārbūve un atjaunošana dienesta funkcionalitātes uzlabošanai, - patlaban VUGD izmanto 92 depo ēkas, no kurām 83 ir fiziski un morāli novecojušas un atrodas sliktā tehniskā stāvoklī.

Valdība nolēma, ka jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu speciālo transportlīdzekļu iegādei VUGD funkciju veikšanai jāizskata MK likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019., un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas laikā. Savukārt, jautājumu par papildus amata vietu un to uzturēšanai nepieciešamo finansējumu VUGD uzdots risināt vienlaikus ar konceptuālo ziņojumu "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā".

Izvērtējot izpildāmo darbu neatliekamību, kā arī veicot aprēķinus, 2018.gadā būtu nepieciešams sākt 17 depo ēku būvniecību, pārbūvēšanu un atjaunošanu par kopējo summu 33 087 800 eiro. Septiņām depo ēkām varētu piemērot publiskās un privātās partnerības (PPP) modeli un šajā gadījumā nepieciešamais valsts budžeta finansējums varētu samazināties par 14 350 000 eiro.

Attiecīgi 2019.gadā - no paredzēto 31 depo ēku būvniecības, pārbūves un atjaunošanas par kopējo summu 25 236 000 eiro, PPP modeli varētu piemērot astoņām depo ēkām un nepieciešamais valsts budžeta finansējums varētu samazināties par 13 858 000 eiro.

MK arī nolēma atļaut uzsākt publiskās un privātās partnerības modeļa izvērtēšanu depo ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai konkrētās VUGD reģionālajās struktūrvienībās. Iekšlietu ministrijai uzdots veikt iepirkumu VUGD ēku būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas projekta finanšu ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai, izmantojot privātās un publiskās partnerības modeli. Pēc aprēķinu veikšanas, IeM jāizstrādā konceptuālais ziņojums par finanšu ekonomiskā pamatojuma rezultātiem un paredzētajām darbībām, lai nodrošinātu VUGD ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu.

Resursi internetā: Sliktā stāvoklī gandrīz visi VUGD depo; nepieciešami papildus līdzekļi

Izsoles

Visas izsoles