Rīga Atpakaļ

Par konkursu „Mana pasaule-par mieru”

Par konkursu „Mana pasaule-par mieru”

 

Konkursa rīkotāji

Latvijas Krievu kopiena (LKK) sadarbībā ar galeriju "Style Beat City" Art Club.

Konkursa mērķi un uzdevumi

  1. Atklāt talantīgus bērnus, veidot vidi viņu radošajai attīstībai.
  2. Atklāt radošās individualitātes, veicināt sociālo aktivitāti.
  3. Aplūkot apkārt esošo īstenību ar bērnu acīm.
  4. Veidot bērniem dabīgu vajadzību izzināt sevi un apkārt esošo pasauli, radoši izpaust savu attieksmi pret notiekošo.
  5. Audzināt nevienaldzīgus, atsaucīgus cilvēkus, kas prot izteikt savu viedokli, vērtēt vispārcilvēciskās vērtības.
  6. Šāda projekta realizācija palīdzēs izprast, kā iekārtota pasaule, apzināties, cik daudzveidīga ir dzīve visās savās izpausmēs, ļaus brīvi izpaust savas domas jaunradē.

 

Vispārīgi noteikumi

 

     Šis Konkursa rīkošanas nolikums nosaka Konkursa organizēšanas un rīkošanas kārtību, darbu atlases kritērijus, dalībnieku sastāvu, uzvarētāju un balvu ieguvēju apbalvošanas kārtību.

 

    Pēc Konkursa rezultātiem plānots organizēt ceļojošu izstādi. Izmantojot izstādes darbu materiālus, tiks noformēts katalogs un video prezentācija.

 

     2017. gada 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, plkst. 14.00 notiks izstādes prezentācija Rīga, Kr. Valdemāra iela 17, galerija "Style Beat City" Art Club. Ieeja no pagalmaTālr.: +371 29888903, Nataļja. Izstāde ilgs no 1. līdz 10. jūnijam.

 

     Tiek plānota ceļojošas izstādes rīkošana Latvijas pilsētās un ārzemēs.

Konkursa atlases procedūra

     1. Nofotografēt darbu un apstrādāt to.

 

       Tehniskās prasības pret atsūtāmajiem materiāliem:

 

Darba fotogrāfijas faila izmērs no 4 līdz 10 Mb.

 

Formāti – jpg, tif.

 

      2.  Pievienot savus datus:

            a. Darba nosaukums. Izpildīšanas tehnika.

     b. Autora vārds, uzvārds, vecums.

     c. Pilsēta, valsts.

     d. Tālruņa numurs un e-pasta adrese.

 

     3. Foto un dalībnieka kontaktinformāciju nosūtīt uz e-pastu: konkursmir2017@gmail.com

 

     Detalizētāku informāciju varēs saņemt šeit:

Rīga, Kr. Valdemāra iela 17, galerija "Style Beat City" Art Club. Ieeja no pagalma. Tālr.: +371 29888903, Nataļja,

vai uzrakstīt uz e-pastu: konkursmir2017@gmail.com.

Galerijas darba laiks: otrdiena – piektdiena no 12.00 līdz 20.00, sestdiena no 12.00 līdz 18.00. Svētdiena un pirmdienabrīvas.

    

Konkursa darbi tiks atlasīti pēc foto, ko jūs atsūtīsit uz e-pastu konkursmir2017@gmail.com.

 

Par atlases rezultātiem (vai darbs pieņemts konkursā) jums paziņos uz jūsu e-pasta adresi.

 

     Atlases kritērijiem atbilstošo darbu oriģinālus vajadzēs atvest uz galeriju "Style Beat City" Art Club (Rīgā, Kr. Valemāra ielā 17, ieeja no pagalma). Tiem, kas nevarēs atvest darba oriģinālu, izdrukās to kopijas no atsūtītajām fotogrāfijām.

     Darba otrajā pusē tiek norādīts tā nosaukums, autora vārds, uzvārds un vecums, valsts, pilsēta, tālruņa numurs. Pēc autora vēlmes zīmējumam var pievienot īsu aprakstu (anotāciju).

 

 

Konkursa rīkošanas noteikumi

1. Konkursā tiek pieņemti darbi A4, A3 un A2 formātā.

Zīmējums, glezna, dekoratīvs darbs.

Izpildīšanas tehnika var būt jebkāda.

2. No viena autora tiek pieņemts viens darbs.

3. Izskatīšanai iesniedzamajiem darbiem jāatbilst Konkursa tematikai.

4. Konkursa nominanti iegūst tiesības piedalīties izstādē, kas notiks kādā centrālā izstāžu zālē valstī, kurā tiek organizēts Konkurss, kā arī citās pilsētās un valstīs, kas pārstāv projekta dalībniekus.

5. Nominanti tiks apbalvoti ar goda rakstiem.

6. Konkursa uzvarētāji saņems diplomus un nelielas balvas.

Rīkošanas laiks

Darbus Konkursam var sūtīt no 25. marta līdz 30. aprílim.

Konkursa dalībnieki

Konkursā piedalās bērni no 6 līdz 12 gadiem divās vecuma kategorijās:

jaunākā grupa – 6-9 gadi, vecākā grupa – 10-12 gadi.

Autortiesības

Konkursā iesniegtie darbi netiek recenzēti un atdoti atpakaļ, turpmāk tos varēs izmantot bez papildu saskaņošanas ar autoru Konkursa rīkošanu veicinošo organizāciju reģionālo nodaļu darbā.

Darbu iesniegšana Konkursā nozīmē piekrišanu Konkursa noteikumiem.

Pēc Konkursa rezultātiem notiks uzvarētāju un balvu ieguvēju darbu izstāde, informācija par uzvarētājiem tiks izvietota arī rīkotāja interneta resursos un presē.

Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji

Vērtējot darbus, tiek ņemti vērā:

- radošā iecere,

- idejas oriģinalitāte,

- kompozīcijas izpildīšanas tehnika,

- tēmas atspoguļojums,

- krāsu gamma,

- mākslinieciskā izpildījuma kvalitāte,

- atbilstība vecuma kategorijai.

Konkursa rezultātu apkopošana

 

Konkursa darbus vērtē Konkursa žūrijas locekļi atbilstoši kritērijiem.  Žūrijā ietilpst sabiedrisku organizāciju locekļi, eksperti, mākslinieki. Žūriju veido organizatoriskā komiteja, tā strādā saskaņā ar šo nolikumu.

Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji

Vērtējot darbus, tiek ņemti vērā:

- radošā iecere,

- idejas oriģinalitāte,

- kompozīcijas izpildīšanas tehnika,

- tēmas atspoguļojums,

- krāsu gamma,

- mākslinieciskā izpildījuma kvalitāte,

- atbilstība vecuma kategorijai.

Konkursa rezultātu apkopošana

Konkursa darbus vērtē Konkursa žūrijas locekļi atbilstoši kritērijiem.  Žūrijā ietilpst sabiedrisku organizāciju locekļi, eksperti, mākslinieki. Žūriju veido organizatoriskā komiteja, tā strādā saskaņā ar šo nolikumu.

Konkursa žūrija:

1. Tatjana Anufrijeva, māksliniece, gleznošanas un zīmēšanas pasniedzēja.

2. Vladimirs Sokolovs, sabiedrisks darbinieks.

3. Nataļja Vorobjova, māksliniece, dekoratore, galerijas saimniece.

Konkursa rezultātu izsludināšana un uzvarētāju apbalvošana notiks izstādes prezentācijā Rīga, Kr. Valdemāra iela 17, galerija "Style Beat City" Art Club. Ieeja no pagalmaTālr.: +371 29888903, Nataļja

2017. gada 1. jūnijā plkst. 14.00.

 

Pēc Konkursa rezultātiem tiek izveidota uzvarētāju un balvu ieguvēju darbu izstāde. Informācija par uzvarētājiem tiks izvietota interneta medijos un presē.

Resursi internetā: Par konkursu „Mana pasaule-par mieru”

Izsoles

Visas izsoles